Belgian English Cocker Club

- Intro
- Beheerraad
- Commissies
- Reglement
- Formulieren
- Geschiedenis
- Standaard
- Kleuren
- Fokkerslijst
- Puppies
- Dekreuen
- Galerie
- Reglement
- Show
- Jongecockerdag
- Wandelingen
- Allerlei
- Info
- Links
- Publiciteit


Intro

Het doel van de club is de Engelse Cocker alom bekend te maken bij het grote publiek.

Het houdt ook in dat de club haar leden de nodige hulp aanbiedt opdat zij een optimale voldoening hebben van hun Engelse Cocker.

We helpen de liefhebbers van de Engelse Cocker de puppy van hun dromen te vinden.

Al de personen die hun leven willen delen met een Engelse Cocker hebben het recht toegang te krijgen tot de onontbeerlijke informatie om hun hond te onderhouden en op te voeden.

Om zich een mooie Engelse Cocker aan te schaffen , moet de puppy geboren worden uit gelukkige , gezonde en evenwichtige ouders , geef dus uw voorkeur aan een gespecialiseerde fokker , erkend door een rasclub. Door een strenge selectie heeft hij veel aandacht besteed aan de sociabiliteit van het nestje.

De studie van de genealogie (geslachtkunde) van de fokdieren is de beste waarborg om zich te wapenen tegen erfelijke ziektes , om dit te realiseren zijn het alleen de erkende stambomen van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus en het F.C.I. (Fédération cynologique Internationale) die het nakomelingschap op de voet volgen om , door strenge selectie , de kwaliteit van de puppy’s te verbeteren.

De club organiseert informatiedagen en dit meerdere malen per jaar. Na een weldoende wandeling en een gezellig etentje kunnen de deelnemers inlichtingen bekomen om hun gezel te verzorgen , op te voeden en hem daardoor in optimale conditie te houden. De mensen die het wensen kunnen de jaarlijkse wedstrijden bijwonen of er eventueel aan deelnemen.

Om deze korte kennismaking af te ronden , nog een woordje over ons tijdschrift, dat tot doel heeft de nodige informatie aan onze leden te bezorgen aangaande onze activiteiten met onze honden.home topCocker
Webmaster: R. Feyaerts
© copyright 2008-2015
Belgian English Cocker Club